Miljömål

Energi

  • Minska energiförbrukningen mätt i antal kWh/m2 Atemp och år med i snitt 1 % från kalenderåret 2011 t o m kalenderåret 2020.
  • Alla Väsbyhems fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen 2018.
  • Miljö- och klimatprofilera oss. 

Klimatsmart byggande

  • Att ligga i absolut framkant för energi och miljö. 

Avfallshantering/Källsortering

  • Separera mat- och restavfall från förpackningsavfallet för att möjliggöra mätning och bättre uppföljning av avfallsmängderna samt att främja källsortering.

Läs mer om

> Källsortering
> Matavfall
> Mätning av varmvatten (IMD)
> Energiprestanda


Bra länkar

> Sopor.nu
> Sörab
> Sorteringsguide hos Sörab