Lägenhetsunderhåll


Från 1 juni 2011 har Hyresgästföreningen och Väsbyhem kommit överens om att ta bort det tidigare gällande lägenhetsunderhållet VLU/Valfritt lägenhetsunderhåll och övergå till FLU/Fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll.

I korthet innebär det att det är fastighetsägaren, dvs Väsbyhem, som har ansvaret för hur och när det inre underhållet ska utföras.

Om du som är hyresgäst önskar få inre underhåll utfört i lägenheten eller har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss genom vår växel/kundcenter 08-590 980 00. Det går också bra att maila oss på post@vasbyhem.se.

  • Lägenheten kommer då att besiktas och du får ett besiktningsprotokoll.
  • Om underhåll är aktuellt får du fylla i en blankett för ytskiktsval som lämnas till vårt Kundcenter.
  • Arbetet beställs.

Naturligtvis kan man som tidigare på egen bekostnad t ex tapetsera och måla själv i sin lägenhet förutsatt att det görs på ett fackmannamässigt sätt.