Fortsatt satsning på mobilitet i Väsby

Svart bil på en parkeringsplats

Från slutet av april blir fler delade bilar tillgängliga för Väsbyborna – det står klart efter att Väsbyhem tecknat ett samarbetsavtal med bilpoolsföretaget Hyre. Ambitionen är att fler på ett enkelt sätt ska få tillgång till hållbar mobilitet.

I ett första skede introduceras åtta bilar, som kommer vara utplacerade i fyra av Väsbyhems områden. Väsbyhem har tidigare kunnat erbjuda hyrbilar från en annan bilpoolsaktör, som nu ersätts med avtalet med Hyre. Antalet bilar kommer successivt att öka för att täcka så många områden som möjligt och den långsiktiga målbilden är att det i samtliga av Väsbyhems bostadsområden ska finnas tillgång till mobilitetstjänster.

- Denna utökade satsning på mobilitet och delningstjänster ger oss på Väsbyhem möjlighet att erbjuda bättre service, minska klimatpåverkan genom beteendeförändring och samtidigt underlätta vardagslivet för våra hyresgäster. Med tanke på det rådande ekonomiska läget tror vi också att det kan underlätta för många att ha ett alternativ till att äga egen bil, säger Jakop Aslan, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

Bilarna kommer kunna användas av alla boende i Upplands Väsby kommun men information har gått ut specifikt till Väsbyhems hyresgäster. Som boende hos Väsbyhem erbjuds man dessutom ett gratis provkörningstillfälle som är giltigt under den första månaden.

Information om mobilitetstjänsten kommer bland annat att ges ut på gårdsträffar, boendedialoger och vid större event som Väsbyhem anordnar.

- Vi tycker det är jätteroligt att Väsbyhem tar ett helhetsgrepp kring mobilitet för att underlätta för sina hyresgäster. Många kan spara pengar genom att ersätta den privata bilen med bildelning och samtidigt minskar man sitt klimatavtryck. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete och att få utöka vår närvaro i Upplands Väsby, säger David Öberg, vd på Hyre i Sverige.

Utöver Väsbyhems långsiktiga mål om att kunna erbjuda mobilitets- och delningstjänster i alla befintliga bostadsområden är delningsekonomi och mobilitet en självklar del i planeringen av nya bostadsområden. I samtliga nyproduktionsprojekt är planen att det vid inflyttning ska finnas tillgång till bilpool.

Om samarbetet mellan Hyre och Väsbyhem

Hyre grundades 2017 och är en av Nordens största aktörer inom bildelning med cirka 2 000 person- och skåpbilar. I Upplands Väsby kommun kommer bilarna finnas utplacerade på Solbergsvägen, Hagvägen, Sigma Centrum, Åhusen och Tunavägen, varav de fyra första är i Väsbyhems bostadsområden. Bilen bokas och låses upp via Hyres app och kan hyras från en timme och framåt.

hyre.se

 

Bildelning genom Hyre

Mer information om våra bilpooler genom Hyre.

Blå bakgrund med vit text Hyre


Mer nyheter från väsbyhem

I vårt nyhetsrum hittar du fler pressmeddelanden och nyheter från Väsbyhem.