Felanmälan


Felanmälan kan du lämna till oss genom att ringa eller logga in på Mina sidor.

Felanmälan via Mina sidor

När du är inloggad på Mina sidor kan du lämna din felanmälan dygnet runt. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och vilket fel eller skada det gäller.

Tänk på att om det gäller en akut felanmälan ska du alltid ringa in denna till oss.

Felanmälan dagtid under våra öppettider

Telefon 08-590 980 00. Du får en personlig kontakt som registrerar och direkt vidarebefordrar din felanmälan till rätt utförare.

Akuta fel efter kontorstid

Telefon 08-590 336 00 använder du vid akuta fel som behöver omedelbar åtgärd och som inte kan vänta tills dagen efter. Akutjouren används efter kontorstid.


Exempel på akuta fel

Vi prioriterar akuta fel och påbörjar åtgärd omgående, här nedan har vi listat några exempel på akuta felanmälningar.

  • Vattenläcka där vatten strömmar ut
  • Stopp i avlopp där vattenskada kan uppstå
  • Strömavbrott där elledning gått sönder eller lägenheten eller trapphuset är strömlöst
  • Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
  • Fönster som ej går att stänga som påverkar trygghet och säkerhet eller vid kyla
  • Kyl/frys är ur funktion
  • Lås på lägenhetsdörr är ur funktion 

Vid inbrott eller brand

  • Vid brand - ring 112, men felanmäl även till oss
  • Vid inbrott - ring polisen, men felanmäl även till oss vid skada som påverkar trygghet och säkerhet

 

Till inloggning

> Mina sidor


Telefon kontorstid

Tel 08-590 980 00


Jour efter kontorstid

Tel 08-590 336 00