Farliga ämnen

Hur Väsbyhem hanterar farliga ämnen

Du kan läsa mer om hur vi hanterar de olika ämnen som vi ibland behöver ta ställning till inför hanteringen av om du klickar på länken "Hantering av farliga ämnen".

De ämnen som beskrivs är asbest, bly, kvicksilver, PCB, PVC, radon och freoner.

Länkar

> Hantering av farliga ämnen
> Kemikalieinspektionen