Bredband

I samtliga våra lägenheter finns tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, man får dock teckna eget avtal hos den leverantör man väljer.

Open Universe från 24 april 2018

Genom att vi använder oss av Open Universe plattform för bredbandstjänster finns möjlighet för dig som är hyregäst att välja ur ett stort utbud av olika leverantörer och tjänster hos Open Universe.

Nästan alla våra lägenheter har från den 24 april 2018 möjlighet att använda sig av Open Universes tjänster. Det finns några adresser som ännu inte är anslutna, men som vi fortsätter att jobba med för att kunna ansluta.

Det gäller följande adresser:
Kyrkvägen 28/Dragonvägen 98-102/Hugo Sabels Torg 2-4

Information om Open Universe

> Open Universe
> Open Universe/tjänster