Belysning, trivsel och trygghet

Utifrån den situation vi befinner oss i med stigande elpriser har vi fått en del frågor gällande bland annat belysningen i våra bostadsområden. Därför vill vi gärna berätta lite om hur vi tänker kring trygghet och trivsel i kombination med energibesparingar.

Trygghet och trivsel i våra bostadsområden tillsammans med energibesparingar tillhör några av våra mest prioriterade frågor. Vi har under en längre tid arbetat med boendedialoger och hyresgästenkäter för att få hjälp med vilka frågor som är viktigast för våra hyresgäster. Vi arbetar utifrån dessa med ständiga förbättringar av bland annat trafiksäkerhet, belysning och andra trivselskapande åtgärder i utemiljö och gemensamma utrymmen.

Just när det kommer till belysning har vi gjort mycket för att förbättra belysningen både inomhus och utomhus på olika sätt. Det positiva är att dessa satsningar, förutom en tryggare och trivsammare miljö, även gett energibesparingar genom att vi bytt till ny modern teknik med bland annat LED-belysning och närvarostyrning i gemensamma utrymmen som källare och trapphus.

Några åtgärder vi gjort för att förbättra trygghet och trivsel direkt kopplade till belysning:

  • ny LED-belysning i gemensamma utrymmen som källare och trapphus, men även utomhus för att bygga bort mörka och otrygga platser och ersätta gammal teknik med nyare mer energieffektiv.
  • närvarostyrning på belysning i gemensamma utrymmen som källare och trapphus, men även utomhus på parkeringar för att belysningen bara ska lysa när den behövs och på så sätt spara energi.
  • trivselbelysning (LED) där vi bland annat belyser träd, lekplatser, fasader och sittplatser för att på så sätt komplettera befintlig belysning och ljusa upp annars mörka partier.
  • belysningen utomhus styrs automatiskt utifrån hur ljust det är vilket gör att den endast är tänd när den behövs.
  • i år kommer vi även att korta ned perioden julbelysningen sitter uppe i våra bostadsområden samt i Järnvägsparken.

Om det ibland lyser under dagtid i våra områden så är det för att vi ska kunna felsöka och åtgärda eventuella brister.

Självklart är även energibesparing en av våra mest prioriterade frågor och något vi arbetat mycket med under en längre tid med goda resultat. Vi har under året bland annat tecknat ett avtal gällande smart styrning och energioptimering med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) för cirka 2 000 av våra lägenheter. Systemet läser av temperaturen i lägenheterna och är samtidigt uppkopplat mot väderprognoserna. Detta för att minska energiförbrukningen och som positiv effekt även få jämnare klimat i bostäderna som är anslutna.

Det är ett ständigt pågående arbete där vi just nu tittar på olika möjligheter att ytterligare sänka energiförbrukningen där det går, utan att vi för den skull riskerar att påverka tryggheten och trivseln på ett negativt sätt i våra bostadsområden.


Vi bevakar löpande utvecklingen kring dessa frågor för att anpassa oss efter rådande situation. 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom vårt Kundcenter telefon 08-590 980 00 eller e-post post@vasbyhem.se.