Är det fullt i kärlen i källsorteringsrummet?

Är kärlen i källsorteringsrummet överfulla? Vi beklagar att det är så!

Håll ut, vår entreprenör som tömmer kärlen jobbar just nu för fullt med att komma ikapp förseningarna som uppstått. Vår förhoppning är att de kommer i fas nu under veckan.

Kan du vänta lite?

Om kärlen är överfulla i ditt källsorteringsrum skulle det underlätta hanteringen om du har möjlighet att vänta lite med att kasta dina insamlade förpackningar. Detta för att undvika att hela rummet blir kaos.

Tack på förhand för din hjälp för att underlätta och för din förståelse för situationen!