Helena brinner för att skapa ett levande stadsrum

Kvinna i svart t-shirt stående med brädplank på ömse sidor om sig.

Det är Helena Kihlanki som håller i trådarna i de projekt som Tryggare Väsby genomför för att bland annat skapa trygghet och en fysiskt tilltalande miljö i Upplands Väsbys centrala delar.

Helena Kihlanki, verksamhetsansvarig på Tryggare Väsby, öppnar dörren till Väsbyhems kontor och tar hissen upp till femte våningen där hon har sitt skrivbord några dagar i veckan. Väsbyhem tog för tre år sedan initiativ till att starta den ideella föreningen Tryggare Väsby, som förutom Väsbyhem består av Brabo, Rikshem, Väsby Centrum (Niam) samt tio bostadsrättsföreningar i centrala Upplands Väsby. Genom att ta ett helhetsgrepp och samarbeta med varandra, kommunen och polisen ville man uppnå ökad trygghet. Ett av Tryggare Väsbys främsta mål är att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten.

  • Alla attraktiva platser har en sak gemensamt – de känns trygga. Om en plats är ljus och städad, och det rör sig mycket människor där, så bidrar det till tryggheten.

Föreningen arrangerar årligen trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, boende och representanter från polisen och kommunen. Då tittar man till exempel på om allt är helt och rent och om det är upplyst i området. Tryggare Väsby erbjuder också sina medlemmar hjälp med trygghets-besiktning av deras fastigheter.

Sedan föreningen bildades har den upplevda tryggheten i centrala Upplands Väsby ökat.

  • Även om det har skett en del orosskapande händelser den sista tiden så går det åt rätt håll. Vi intervjuade lokalhyresgäster på Centralvägen nyligen och de upplevde att det blivit en enorm förbättring.

Klotter är ett problem för många fastighetsägare och därför har Tryggare Väsby upphandlat en leverantör av klottersanering, vilket gör att medlemmarna får klotter borttaget inom 24 timmar. Men det är inte det enda initiativet. Sedan 2021 har föreningen ett samarbete med kommunen och Eon, som tillsammans äger närmare 2 000 elskåp i kommunen. I Malmö stad har man testat att foliera elskåp med kändisar och historiska bilder och sedan dess har de varit klotterfria. Nu hoppas Helena att man ska kunna uppnå samma resultat i Upplands Väsby, fast här har man involverat barnen i bildskapandet.

  • Tillsammans med Kultur i Sigma bjöd vi under sportlovet in barn i åldern 7 till 13 år till en konstverkstad. De fick måla sin drömstad, vilket de har tolkat på olika sätt, och under maj och juni ställdes deras målningar ut på ”Ung salong” på Väsby konsthall. Nyligen folierades ett antal elskåp i Sigma, runt stationsområdet och i Väsby centrum med deras konstverk. Jag hoppas att den här satsningen både bygger stolthet och håller elskåpen klotterfria.

Elskåp med en målning i olika toner av lila och rosa där ett gult band klipps av en kvinna i svarta kläder.
Invigning av kabelskåpsmålningarna den 31 augusti 2023.

Om tryggheten utgör själva grunden för Tryggare Väsbys arbete så ligger ovanpå det en ambition om att skapa en tilltalande fysisk miljö. Föreningen har, tillsammans med Väsbyhem och Bee Urban, tagit initiativ till Sigma Trädgårdspark, som invigdes förra året och är en vacker mötesplats med växt-bäddar, fjärilshotell, insektshotell, fågelholkar och sittplatser.

  • Kultur i Sigma har också fått två odlingslådor där kvinnor med annat förstaspråk än svenska nu övar svenska medan de odlar.

Helena brinner för att skapa levandestadsrum och samarbetet med En Frisk Generation bidrar till att parkerna i sommar har fyllts med familjer som tränar tillsammans med sina barn.

Den här veckan har Helena fullt fokus på sina feriearbetare – fem tjejer som går i åttan och deltar i ett program som Brandkåren i Attunda, Upplands Väsbys kommun och polisen arrangerar. Syftet är att stärka tjejernas självkänsla och förutom roliga aktiviteter och samarbetsövningar får de sommarjobba hos Tryggare Väsby.

  • De får ta hand om en plantering vid en förskola samt snygga till utemiljön hos tre bostadsrättsföreningar. Jag fungerar som deras handledare, säger Helena och borstar bort lite jord från knäna.

Kvinna i svart t-shirt på knä invid en grön planta med två personer stående intill.
Helena Kihlanki vid en plantering i de centrala delarna av Väsby.

Hennes utbildning i hållbar stadsplanering och stadsutformning kommer väl till pass i jobbet.

  • Med tanke på hur kort tid som Tryggare Väsby har funnits så har vi åstadkommit mycket, vilket beror på det stora engagemanget bland våra medlemmar. Utmaningen för mig är att hinna ro i land alla projekt som vi vill genomföra.

Om Tryggare Väsby

Tryggare Väsby är en ideell förening som startades 2020. Medlemmarna består av Väsbyhem, Brabo, Rikshem, Väsby Centrum (Niam) samt tio bostadsrättsföreningar i centrala Upplands Väsby.

Föreningen verkar för

• Minskad polisanmäld brottslighet och ökad upplevd trygghet.
• Tilltalande fysisk miljö.
• Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer.
• Högt anseende och status.

Mer information om Tryggare Väsby finns på tryggarevasby.se.

Foto: Gustav Gräll förutom bild på kabelskåp. Text: Jaqueline Fahlander.

Våra Kvarter

I senaste numret av Väsbyhems hyresgästtidning intervjuade vi Helena Kihlanki som genom den ideella föreningen Tryggare Väsby bidrar till trygghet och trivsel i Upplands Väsbys centrala delar.

Framsidan av en tidning som visar en kvinna i svart t-shirt i solen.

Du hittar tidningen Våra Kvarter som pdf här på vår hemsida om du vill läsa fler artiklar.

Våra Kvarter delas ut fyra gånger per år till Väsbyhems hyresgäster.