Det blev guld på Fyrklöverngalan

Inom stadsutvecklingsområdet Fyrklövern i centrala Upplands Väsby har kommunen använt ett innovativt poängsystem för att uppmuntra till miljötänk och nyskapande. Väsbyhem fick tillsammans med arkitekten TEA och landskapsarkitekten URBIO högsta poäng och guld för det gemensamma projektet Soltäppan vilket firades på Fyrklöverngalan måndagen den 27 november.

Gemensam gård med möjlighet till stadsodling och ytor förberedda för odlingslotter, bärbuskar och fruktträd är det bärande temat för gården. Kvarteret får en tydlig identitet med fokus på odling och möten.

Läs mer om Soltäppan i Fyrklövern

Soltäppan i Fyrkövern, arkitekt TEA