Arbetsutskott

   

 

Ordförande

Johan Thidell (s)

 
   

 

 
 

Vice ordförande

Lennart Olsen (mp)

 
 

 

   
   

2:e vice ordförande 

Per-Erik Kanström (m)