Frågor och svar om stambytet på Hagängsvägen 2-24 och Lövängsvägen 7

Sammanställning av de vanligaste frågorna och svaren

> Underlag inför informationsmöte den 1 december 2016 med information om den planerade renoveringen

Är inte stambytet något som ingår i Väsbyhems underhåll?

Ja, det stämmer men när man gör ett stambyte så måste man också göra i ordning badrummet utifrån modern standard (kakel och klinker) vilket blir en standardhöjande åtgärd som ger ett påslag på hyran.

Hur stor ungefär blir hyreshöjningen?

Hyran är ännu inte förhandlad med Hyresgästföreningen. Mycket beror också på vad samrådet kommer fram till. Vi strävar efter att hålla ned antal åtgärder.  Dock ser vi att det ska det vara möjligt med olika tillval, mot vissa kostnader. Detta kommer behandlas i samrådet.

Kommer badrummen att lyxrenoveras?  

Nej, de byggs enligt modern standard.

Kommer mätning av varmvatten att införas?

Ja, vi förbereder för det i alla våra ombyggnader och nyproduktion.

När man redan har en säkerhetsdörr, hur blir det med kostnaden om en ny säkerhetsdörr monteras?

Om man redan har en kostnad för en säkerhetsdörr tas den kostnaden bort innan den nya kostnaden läggs på.

Är det möjligt att byta ut köket i samband med renoveringen om man skulle vilja det?

En fråga som tas i samrådet, kan bli tillval.

På vilken adress kommer renoveringen att börja?

Det är inte klart än var vi kommer att börja.

Bor man kvar under tiden renoveringen pågår?

Ja, vi planerar för att man kommer att bo kvar i sin lägenhet under hela tiden. Tanken är att det ska finnas tillgång till dusch och toalett på gården. Har man behov av toalett inomhus finns torrtoa som möjlighet.

Kommer det att finnas el och vatten i lägenheten?

Ja, det kommer alltid att finnas vatten i en stam. På elen kan det förekomma kortare avbrott, om elen byts ut påverkar detta naturligtvis mer.

Kommer hyran att sättas ned under tiden?

Väsbyhem och Hyresgästföreningen får komma fram till en lösning under hyresförhandlingen.