Frågor och svar om stambytet Hasselgatan

Sammanställning av de vanligaste frågorna

> Underlag inför informationsmöte 22-24 november 2016 med information om den planerade renoveringen

Är inte stambytet något som ingår i Väsbyhems underhåll?

Ja, det stämmer men när man gör ett stambyte så måste man också göra i ordning badrummet utifrån modern standard (kakel och klinker) vilket blir en standardhöjande åtgärd som ger ett påslag på hyran.

Hur stor ungefär blir hyreshöjningen?  

Hyran är ännu inte förhandlad med Hyresgästföreningen. Mycket beror också på vad samrådet kommer fram till. Vi strävar efter att hålla ned antal åtgärder.  Dock ser vi att det ska det vara möjligt med olika tillval, mot vissa kostnader. Detta kommer behandlas i samrådet.

Kommer badrummen att lyxrenoveras?

Nej, de byggs enligt modern standard.

Kommer mätning av varmvatten att införas? 

Ja, vi förbereder för det i alla våra ombyggnader och nyproduktion.

När man redan har en säkerhetsdörr, hur blir det med kostnaden om en ny säkerhetsdörr monteras?

Om man redan har en kostnad för en säkerhetsdörr tas den kostnaden bort innan den nya kostnaden läggs på.

Är det möjligt att byta ut köket i samband med renoveringen om man skulle vilja det? 

En fråga som tas i samrådet, kan bli tillval.

Finns det andra alternativ än evakuering?

Man kommer inte att kunna bo kvar i sin lägenhet under tiden renoveringen pågår, men om man kan ordna eget boende under tiden för evakueringen betalar man inte någon hyra till Väsbyhem.

Måste hela lägenheten vara tom när det är dags för renoveringen?

Nej, alla möbler och annat kan vara kvar. Bara det du behöver under tiden du är evakuerad tar du med till evakueringslägenheten.

Kan man få hjälp med att flytta vissa saker i samband med evakueringen?

Vi ser över om vi kan förhandla fram något alternativ till hjälp, mot en viss kostnad t ex.

Kan man komma in i lägenheten under renoveringen om det är något man skulle behöva hämta?

Endast i undantagsfall, utgå från att det inte finns möjlighet till det. Entreprenören byter låscylindrar i port och lägenhetsdörr, så att ingen annan ska komma in. Vi ser över en rutin för hur vi ska lösa akuta behov att komma in i lägenheterna.

Finns internet i evakueringslägenheterna?

Ja, det gör det.

Får man ha husdjur med sig till evakueringslägenheten?

Ja, det får man.

Hur gör man om man har speciella behov som påverkar var/hur man kan bo under tiden för renoveringen?

Alla kommer att ha personligt möte med vår ombyggnadssamordnare i god tid innan för att kunna gå igenom eventuella individuella behov som finns.

Om man vill flytta helt och hållet till en annan lägenhet? Hur gör man då?

Man söker ny lägenhet på sin kötid.

Hur gäller hemförsäkringen vid renoveringen?

Var och en får kontakta sitt försäkringsbolag för att höra vad som gäller.

Hur blir det med adressändring, el-, tele- och internetabonnemang?

Mer information om detta kommer i god tid innan det är dags för evakuering samt vid det individuella mötet med ombyggnadssamordnaren. Kontrollera gärna med dina leverantörer av el, tele och internet om det är möjligt att t ex pausa abonnemangen.