Åhusen och Järnvägsparken

Väsby stationsområde genomgår en omvandling där en modern station, cirka 1 000 nya bostäder och cirka 30 000 kvm kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras. I den första etappen kommer Väsbyhem att bygga tre nya flerbostadshus med 194 lägenheter. Dessa vänder sig främst till ungdomar och studenter. I samband med detta rustar Upplands Väsby kommun även upp de gamla kulturhistoriskt värdefulla husen i Järnvägsparken. Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-10. Byggstart 2020 med första inflyttning 2021.

Åhusen

Åhusen utgör den första etappen i utvecklingen av den nya stadsdelen, ett stenkast från stationen och granne med Väsbyån. Här planerar vi för uppförandet av tre nya byggnadskroppar med 194 lägenheter runt en gemensam gård. Väsbyhem vill bidra till att unga har möjlighet att flytta hemifrån därför vänder sig flertalet av de nya lägenheterna till ungdomar och studenter. 
Husen kommer att variera i höjd och ha olika materialval för att bryta ner skalan för att bättre knyta an till de befintliga husen i parken. I huset närmast Lergropsvägen föreslås en gemensamhetslokal för de boende. 

Under 2019 har Väsbyhems styrelse fattat beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten.


Skiss som visar de tre husen i Åhusen sett från Väsbyån i sydväst


Järnvägsparken

I direkt anslutning till Åhusen finns idag Järnvägsparken. Husen i parken är de sista resterna av det gamla stationssamhället från början av 1900-talet. Kommunen rustar och öppnar upp husen och parken som blir en grön lunga i området och skänker området identitet. I samband med detta tar Väsbyhem över husen i parken.

 

OBS! Samtliga idéskisser är preliminära. Framtagna av Frick Arrhov Arkitektkontor AB.

Läs mer om Järnvägsparken och ta del av detaljplanen på Upplands Väsby kommuns hemsida www.upplandsvasby.se

  • Åhusen och Järnvägsparken - nyhetsbrev

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Åhusen behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Detta gör du genom att Registrera dig.

När du anmält intresse för Åhusen får du nyhetsbrev via e-post med information om Åhusen, till exempel information om när vår uthyrning av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information om Åhusen går du in på Mina sidor och Ändra min registrering/Intresseanmälan lägenhet och bockar ur rutan för Åhusen.


Snabba fakta

Preliminär tidplan: Detaljplanen för Järnvägsparken har vunnit laga kraft

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021/2022

Adress: Lergropsvägen och Tegelvägen

Husen

Antal lägenheter: 194
Antal lokaler: 1 samt 1 gemensamhetslokal
Antal våningar: 4-6
Balkonger: Balkonger samt loftgångar
Storlekar: 1-4

Området

Avstånd till centrum: cirka 900 m
Avstånd till pendeltågstation: cirka 200 m