Vi är en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

För andra året i rad har Väsbyhem tagit sig till topplistan över Sveriges Bästa Arbetsplatser utsedda genom Great Place to Work. Väsbyhem ingår i klassen medelstora organisationer med 50-249 medarbetare. Som grund för utmärkelsen ligger en medarbetarundersökning och en kulturinventering som tillsammans beskriver ”ett great place to work” från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv.

Väsbyhem ska vara en hållbar arbetsplats med medarbetare och ledare som mår bra, trivs och utvecklas. Sådant som kännetecknar en utmärkt arbetsplats är god arbetsmiljö, god gemenskap och ett utvecklande och positivt arbetsklimat där man känner förtroende för chefer och ledare.

- Jag är otroligt glad och stolt över att vi nu för andra året i rad är med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Det sporrar oss att fortsätta jobba med vår arbetsplatskultur där varje medarbetare ges de allra bästa förutsättningarna att fortsätta göra ett fantastiskt arbete och på så sätt nå våra långsiktiga mål, säger Väsbyhems vd, Amra Barlov Lindqvist.

Ett förnyat certifikat som en utmärkt arbetsplats och placering 22 på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser ger oss bekräftelse på att vi jobbar rätt. I arbetsplatskulturen ligger grunden till hur vi som jobbar på Väsbyhem förhåller oss, inte bara till varandra utan även till våra kunder.


Om Great Place to Work:

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Great Place to Work® certifierar och uppmärksammar Sveriges Bästa Arbetsplatser genom en utvärdering som baseras på organisationens resultat i medarbetarundersökningen Trust Index® och kulturrevisionen Culture Audit®. Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.

Här kan du läsa pressmeddelandet hos MyNewsdesk