Tömningen av våra markbehållare för hushållssopor är försenat