Miljö

Väsbyhem satsar på miljöarbetet

Från och med december 2009 är Väsbyhem miljöcertifierade enligt ISO14001.

Betydande miljöaspekter

De betydande miljöaspekterna tillhör grunderna till hela miljöarbetet,  liksom miljöpolicy och miljömål. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha betydande miljöpåverkan.

På Väsbyhem har vi tagit reda på vilka miljöaspekter vi har och sedan värderat dem för att se vilka som är betydande. Det är de betydande miljöaspekterna som vi prioriterar att arbeta med för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Våra fyra olika miljöaspekter som vi arbetar särskilt med.

  • Energianvändning
  • Kemikalieanvändning
  • Avfallshantering/Källsortering
  • Val av varor och tjänster