Kvalitetspolicy

Väsbyhem, Upplands Väsbys kommunala bostadsbolag, arbetar med att bygga, köpa, sälja och förvalta fastigheter. För att göra detta på bästa sätt för såväl oss själva som för alla våra intressenter, arbetar vi enligt ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001. Därmed arbetar vi resultatorienterat, systematiskt och processinriktat med våra arbetsflöden och fattar faktabaserade beslut.

Till grund för vårt arbete har vi fyra perspektiv:

Kund – Sveriges nöjdaste kunder
Medarbetare – Attraktiv arbetsgivare
Samhälle och Miljö – Hållbart Väsby
Ekonomi – Konkurrenskraftig ekonomi

Inom dessa perspektiv handlar det bland annat om att med bibehållen god ekonomi säkerställa jämn förvaltningskvalitet, utveckla boinflytande och möjliggöra inflytande i bolaget, öka tryggheten för våra kunder, utveckla ledarskap, öka kvaliteten i nyproduktion och ombyggnad, miljö- och klimatprofilera bolaget, öka intäkter samt att stärka arbetsgivarmärket genom till exempel integration och genom att låta kommunens ungdomar arbeta hos Väsbyhem under sommaren.

Vi uppnår våra mål genom att med tydligt kundfokus och ledarskap:

• informera, utbilda och stimulera personalen och våra leverantörer till engagemang, delaktighet och förståelse för helheten,
• i dialog och samverkan med våra intressenter väga in deras krav, förväntningar och önskemål när vi planerar vår verksamhet,
• uppfylla lagar och tillämpliga krav, och
• utveckla, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.