Kvalitets- och miljöarbete med ständiga förbättringar ger resultat