Individuell mätning och debitering av varmvatten - IMD

Individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD införs successivt i nyproducerade och förnyade fastigheter

 

Som ett led i vårt miljöarbete inför vi, i våra nyproducerade och förnyade fastigheter, individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD). Vi installerar mätningsutrustning som mäter mängden varmvatten som används i varje lägenhet. Syftet är att påverka energiförbrukningen på ett positivt sätt.

Nu kan man som hyresgäst värna om miljön samtidigt som man kan påverka sina boendekostnader. Lägre förbrukning av varmvatten ger mindre miljöpåverkan och lägre hyra!

Hur går det till?

Utgångspunkten är att kostnaden för en normalförbrukning av varmvatten ingår i hyran. Där IMD är infört avräknas en rabatt motsvarande det belopp som är beräknat på en förbrukningsschablon som motsvarar dels den genomsnittliga förbrukningen i företaget och dels det genomsnittliga priset som Väsbyhem betalar för den energi som krävs för att värma upp vattnet.

Vi rabatterar alltså hyran med den beräknade kostnaden för varmvatten och sedan debiteras du som hyresgäst för din faktiska förbrukning av varmvatten.

 

 

Plan för införande

Infört 2011-01-01
Hagvägen 1-27

Infört 2012-12-01, 184 st:
Kyrkvägen 28/Dragonvägen 98-102/Centralvägen 24-26
Centralvägen 4 A, C, E/ Upplysningens väg 9, 11, 13
Solbergsvägen 42, 43

Infört 2013-06-01, 437 st
Hagvägen 35-73
Allévägen 16-20/Runbyvägen 13-17/Trädgårdsvägen 1-7
Solbergsvägen 38
Hagvägen 26-30, 32-46, 48-54
Lilla Hagvägen 1-9

Infört 2013-11-01, 473 st
Sadelgatan
Ryttargatan

Infört 2014-01-01, 134 st
Hagvägen 6
Oxundavägen 13 A-I

Infört 2014-05-01, 17 st
Oxundavägen 15 A-F

Införs under 2016, 699 st
Hjortvägen 1-5, 9-23, 25-37, 39-43, 45-57
Hammarbyvägen 2-4, 20-22, 24-26, 28, 40-54, 56-62, 64-66
Hagvägen 4 A-D
Dragonvägen 2-10, 12-20

OBS! Planen är preliminär och kan ändras. 


> Läs mer om vårt miljöarbete