Individuell mätning och debitering av varmvatten - IMD

Individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD införs successivt i nyproducerade och förnyade fastigheter