Hyra ut i andrahand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då ska du lämna in en ansökningsblankett till Väsbyhem och få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och Väsbyhem inte har befogad anledning att vägra samtycke.

En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för max 1 år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande. Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Att tänka på

Vid en andrahandsuthyrning är det också viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötseln av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m.m.

Andrahandshyresgästen får heller inte ha ett eget bostadshyresavtal med Väsbyhem. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Om Väsbyhem upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.

När behöver du också lämna in en fullmakt?

Om ditt skäl för uthyrning i andra hand innebär att du kommer att bo utomlands behöver du även lämna in en fullmakt utställd på någon i Sverige som du litar på. Denna person får företräda dig i frågor rörande din lägenhet under andrahandsuthyrningen. Denne person får inte vara andrahandshyresgästen. Blanketten heter Fullmakt Andrahandsuthyrning.

Blankett för utskrift

Andrahandsuthyrning

> Fullmakt Andrahandsuthyrning