Hasselgatan stambyte

Husen på Hasselgatan byggdes på 70-talet och det är dags att upprustning sker. Inte minst då det blivit allt vanligare med att läckage uppstår i de gamla stammarna, något som orsakar kostsamma fukt och vattenskador.

En stamrenovering genomförs för närvarande på adresserna Hasselgatan 29-71.

Boende på Hasselgatan bjöds in till ett första informationsmöte gällande stamrenoveringen under november 2016 med representanter från Väsbyhem och Hyresgästföreningen.

Tidplan

Förberedande arbeten startade under hösten 2018. Själva stamrenoveringen startade 2019 på Hasselgatan 71.

Hasselgatan 71-50 mellan april 2019 - december 2020 (klart)
Hasselgatan 49-29 mellan augusti 2020 - juni 2022

Det här görs

Renoveringen omfattar stambyte med renovering av badrum/wc, utbyte av värmesystemet, utbyte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar, installation av postboxar och tidningshållare i trapphusen.

Samrådsgrupp innan start

En samrådsgrupp bestående av cirka 6-8 boende i området har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram och framfört synpunkter och önskemål gällande bland annat eventuella tillval.

Information under tiden

Entreprenören som utför stamrenoveringen är Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.  De har en lång erfarenhet av att utföra stambyten med kvarboende i både hyresrätter och bostadsrätter.

Här loggar du som är boende in på Byggmästarportalen