Hasselgatan stambyte

Våra hus på Hasselgatan byggdes på 70-talet och det ligger i tiden att upprustning sker, inte minst då det blivit allt vanligare med att läckage uppstår i de gamla stammarna, något som orsakar kostsamma fukt/vattenskador.

Med anledning av detta planerar vi nu för en stamrenovering på adresserna Hasselgatan 29-71.

Boende på Hasselgatan bjöds in till ett första informationsmöte gällande stamrenoveringen mellan den 22-24 november 2016 med representanter från Väsbyhem och Hyresgästföreningen.

Preliminär tidplan

Förberedande arbeten startar under hösten 2018. Själva stamrenoveringen beräknas starta i april 2019. Renoveringen kommer att starta på Hasselgatan 71.

Hasselgatan 71-50 mellan april 2019 - december 2020
Hasselgatan 49-29 mellan januari 2021 - juni 2022

Vad planeras att göras?

Renoveringen omfattar stambyte med renovering av badrum/wc, utbyte av värmesystemet, utbyte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar, installation av postboxar och tidningshållare i trapphusen.

Samrådsgrupp

En samrådsgrupp bestående av cirka 6-8 boende i området har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram och framfört synpunkter och önskemål gällande bland annat eventuella tillval.

Information

Entreprenören som kommer att utföra stamrenoveringen är Byggmästargruppen Stockholm BMG AB.  De har en lång erfarenhet av att utföra stambyten med kvarboende i både hyresrätter och bostadsrätter.

 

 

 

Denna sida innehåller information gällande den planerade stamrenoveringen på Hasselgatan. Vi uppdaterar sidan löpande.


Här loggar du in på Byggmästarportalen