Hagängen stambyte

Huset på Lövängsvägen 7 byggdes på 50-talet och husen på Hagängsvägen 2-24 mot slutet av 60-talet. De har nu uppnått en ålder då det är dags att renovera och se över el- och vvs-installationerna. På Hagängsvägen behöver även åtgärder göras på fasader och fönster.

Boende på Hagängsvägen 2-24 och Lövängsvägen 7 bjöds in till ett första informationsmöte gällande stamrenoveringen den 1 december 2016 med representanter från Väsbyhem och Hyresgästföreningen.

Preliminär tidplan

Utvändig renovering av Hagängsvägen 2-24 startar under januari 2019 och beräknas hålla på till sommaren. Vi kommer att starta med att byta fönster, tak samt renovera balkonger och fasader.

Själva stamrenoveringen planeras att starta augusti 2019.

Renoveringen på Lövängsvägen planeras starta 2021.

Vad planeras att göras

Renoveringen på Hagängsvägen 2-24 i sin helhet berör samtliga lägenheters badrum, WC, kök, ytor omkring eluttag, ytor omkring fönster, taket, fasaden, balkonger samt fastighetens allmänna utrymmen.

Samrådsgrupp bildas

En samrådsgrupp bestående av cirka 6-8 boende i området har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram och framfört synpunkter och önskemål gällande bland annat eventuella tillval.

Information

Entreprenören som kommer att utföra renoveringen och stamrenoveringen är Byggmästargruppen BMG AB. De har lång erfarenhet av att utföra stambyten med kvarboende i både hyresrätter och bostadsrätter.

 

 

Denna sida innehåller information gällande den planerade stamrenoveringen på Hagängsvägen 2-24 och Lövängsvägen 7. Vi uppdaterar sidan löpande.


Här loggar du in på Byggmästarportalen