Frågor och svar om stambytet

Är det nödvändigt att renovera?

Ja. Efter cirka 45 år är husens avlopps- och vattenrör slitna. Nu behöver de bytas för att undvika besvärliga vattenskador.

Är inte stambytet något som ingår i Väsbyhems underhåll?

Ja, det stämmer, men när man gör ett stambyte måste man också göra i ordning badrummet utifrån modern standard (kakel och klinker) vilket blir en standardhöjande åtgärd som ger ett påslag på hyran.

Varför höjs hyran och hur stor blir hyreshöjningen?

Det finns regler för hyreshöjningar som Väsbyhem följer. Hyran har förhandlats med Hyresgästföreningen enligt bruksvärdessystemet.

Hyreshöjningen för olika lägenhetsstorlekar blir:

  • 1 rum och kök 860 kr/månad
  • 2 rum och kök 960 kr/månad
  • 3 rum och kök 1 060 kr/månad
  • 4 rum och kök 1 160 kr/månad

Blir det någon ersättning/kompensation?

Ja. Ett ”men i boende” utgår med 40 % av en månadshyra. Om lägenheten inte skulle bli klar på utsatt tid utgår ytterligare 40 % per påbörjad vecka.

En rabatt om 400 kr/månad kommer att dras av under ett års tid.

När kommer hyreshöjningen och ersättning/kompensation?

Hyreshöjning, men i boende, rabatt och IMD startar månaden efter att arbetet i din port är klart.

Hur fungerar individuell mätning av varmvatten, IMD?

I samband med renoveringen installeras mätutrustning som mäter mängden varmvatten som används i varje lägenhet. En rabatt som motsvarar en normalförbrukning i en lägenhet av den storlek som du bor i dras av på din hyresavi och en debitering görs sedan av din faktiska förbrukning av varmvatten. Du debiteras endast för det varmvatten du gör av med. Vid normal förbrukning ska det inte bli någon skillnad ekonomiskt. Minskad förbrukning av varmvatten ger minskad miljöpåverkan och lägre hyra.

Om man redan har en säkerhetsdörr man betalar för, hur blir det med den kostnaden när det blir en ny säkerhetsdörr?

Om man redan har en kostnad för en säkerhetsdörr tas den kostnaden bort innan den nya kostnaden läggs på. Du kommer aldrig att betala dubbelt. Kostnaden för den nya säkerhetsdörren är inbakad i den förhandlade hyran.

Tidplan

När startar renoveringen?

Under våren 2019.

I vilken ordning renoveras husen?

Vi skulle vilja renovera i ordningen nedan, men det är helt avgörande för tidplanen om hyresgästerna skriver under medgivandet. En detaljerad tidplan kan därför presenteras först efter att vi vet om hyresgästerna skrivit under medgivandet.

Hasselgatan 71-50 under april 2019 – december 2020
och Hasselgatan 49-29 under augusti 2020 – juni 2022

Personligt möte, frågor, valmöjligheter, medgivande och information

Varför är jag inbjuden till ett personligt möte?

För att vi vill ge dig en möjlighet att ställa personliga frågor och informera oss om du har några speciella behov. På mötet får du också göra val som påverkar utseendet av ditt badrum.

Varför behövs ett medgivande?

Enligt hyreslagen måste fastighetsägaren ha hyresgästens medgivande för att få göra en renovering av den här omfattningen. Detta enligt hyreslagens paragraf 18d.

Vad händer om jag inte skriver under medgivandet?

Då måste Väsbyhem ansöka hos Hyresnämnden om att få renovera. Du blir då kallad till Hyresnämnden för förhandling och får berätta varför du inte lämnar medgivande. Tyvärr har Hyresnämnden över ett års väntetid vilket betyder att renoveringen i så fall kommer att försenas. Väsbyhem vill ha en dialog för att kunna besvara dina frågor och lösa eventuella problem. Därför har vi bjudit in dig till ett personligt möte.

Frågan om hyran är inte en del av medgivandet och inget som Hyresnämnden tar upp.

Vilka val har jag möjlighet att göra?

Du behöver göra val av färg på klinker. Om du inte gör något val blir det grå klinker på golvet, duschdraperistång och duschplats i badrummet. Ditt val görs vid det personliga mötet.

Finns det några tillval?

Ja, det finns möjlighet att välja duschvägg som tillval (extra kostnad) i stället för duschstång som är standard. Ditt val görs vid det personliga mötet.

Om jag har badkar idag och vill ha badkar även efter renoveringen, hur gör jag då?

De lägenheter som idag har badkar kan välja badkar i stället för dusch om man så önskar. De lägenheter som idag har dusch kan inte välja badkar. Ditt val görs vid det personliga mötet.

Vad är Byggmästarportalen och när får jag information?

Det är en digital portal för information och kommunikation. Där samlar vi all information och du kan genom portalen få kontakt med de som jobbar med renoveringen för att ställa frågor. Mer information om portalen samt aktiveringskoder skickas ut till alla hyresgäster i posten när det är dags. När du loggat in i portalen kommer information och aviseringar att skickas ut via e-post. Om du inte har någon e-postadress eller internet kommer informationen att skickas ut till dig i posten.

Vi kommer även att bjuda in dig till ett trapphusmöte innan renoveringen startar. En så kallad försyn av alla lägenheter kommer att göras och i samband med detta kommer vi att berätta för dig vilka förberedelser som entreprenören gör och vilka tips vi har för att skydda ditt hem på bästa sätt.

Hur gör man om man vill flytta helt och hållet till en annan lägenhet?

Man söker en ny lägenhet på sin kötid.

Hur boendet påverkas under renoveringen

Kan jag bo kvar i lägenheten?

Ja, alla kan bo kvar i sin lägenhet under tiden renoveringen pågår.

Vilka försäkringar gäller under renoveringen?

Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring då alla försäkringsärenden som inte har med renoveringen att göra hanteras precis som vanligt. Entreprenören har försäkring som gäller under byggtiden för det arbete de utför. Om du känner dig osäker på något gällande din hemförsäkring ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag.

Hur länge jobbar ni i min lägenhet?

Vi räknar med cirka sex veckor i varje lägenhet. Under tre av de veckorna är du utan vatten och toalett i lägenheten. Om det finns besiktningsanmärkningar åtgärdas de efter de sex veckorna.

Var kan jag gå på toaletten och var kan jag duscha?

Utanför din port på gården sätts bodar med toaletter och duschar upp som du får tillgång till under tiden du inte har tillgång till toalett och dusch i din lägenhet.

Var finns det vatten?

Vatten kommer att finnas på varje våningsplan i trapphuset tillsammans med en utslagsho. Där går det att hämta och hälla ut vatten under den period vattnet är avstängt i lägenheten. Vatten finns även i dusch/toalettboden på gården.

Vad behöver jag förbereda?

Innan renoveringen startar i din lägenhet kommer du bland annat att behöva tömma hallen på möbler och saker samt tömma badrummet på personliga saker som till exempel saker i badrumsskåp, handdukar, matta osv.

Jag har egen tvättmaskin, hur kan jag tvätta under tiden renoveringen pågår?

Du som idag har egen tvättmaskin får möjlighet att tvätta i tvättstugan utan kostnad under den tid din tvättmaskin är urkopplad.

Kommer mitt källarförråd att påverkas?

Ja. Vissa förråd kommer att behöva tömmas, vi jobbar på en plan för detta. Du kommer att få mer information innan det är dags.

Frågor som gäller renoveringen

Vad berörs av renoveringen?

Renoveringen berör badrum, wc, kök och ytor kring värmeelementen i samtliga lägenheter samt fastighetens allmänna utrymmen som t ex källare och trapphus. 

Hur kommer säkerhetsdörren att vara utrustad?

Med befintliga polislås och cylinderlås samt nyckeltub och tittöga.