Dags för vår årliga kundenkät

Det är dags för vår årliga kundenkät genom AktivBo!

Torsdagen den 8 september besöker vi alla adresser som deltar i årets kundundersökning för att dela ut enkäten - hoppas att vi ses!

Enkäten delas varje år ut till ungefär hälften av våra bostadshyresgäster. Genom att svara på frågorna i enkäten får du som bor hos oss möjlighet att varannat år ge oss feedback på hur du upplever din lägenhet, ditt bostadsområde och vår service. Vi vill ha Sveriges nöjdaste kunder - det målet når vi allra bäst tillsammans. 

Du som får enkäten kan välja på att svara online eller genom att fylla i den pappersenkät vi delar ut. Alla svar är anonyma för oss på Väsbyhem. Senast den 26 oktober 2022 vill vi ha in dina svar.

Vi hoppas att du som får årets enkät tar chansen att dela med dig av dina synpunkter så att vi kan förbättra vårt arbete för att du ska trivas ännu bättre hos oss!

Stor tack på förhand!