När du flyttar ut

Din uppsägning ska alltid vara skriftlig.

Lämnas eller skickas till:

AB Väsbyhem
Box 125
194 22 Upplands Väsby
Besöksadress: Centralvägen 1, plan 5

Du har tre månaders uppsägningstid räknat från närmaste månadsskifte efter uppsägningen. Exempel: lägenheten sägs upp under januari månad, ditt avtal upphör 30 april.

Vid uppsägning av lägenhet för flytt till särskilt boende såsom vård- och omsorgsboende tillämpar vi en månads uppsägningstid. Nytt kontrakt ska då kunna uppvisas i samband med uppsägning.

När du säger upp ditt bostadsavtal förlorar du den kötid som är upparbetad i vårt kösystem. Det går bra att göra en ny registrering i vår bostadskö efter att avtalet löpt ut, kötiden börjar då att räknas från registreringsdatumet.

Avflyttningsbesiktning

När du har sagt upp ditt hyresavtal kommer vi att boka tid för besiktning av din lägenhet. Det bästa är om du kan vara med vid besiktningstillfället.

Under uppsägningstiden har du möjlighet att själv åtgärda det som har bedömts som skador. Det är viktigt att tänka på att resultatet blir fackmannamässigt utfört. Skador som inte är åtgärdade eller bedöms icke acceptabla vid avflyttning debiteras dig. Vi tillämpar avskrivning enligt SABO’s prislista när skadan avser ytskikt på golv och väggar.

Visning

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till lägenheten. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad behöver vi din hjälp med visning. OBS! Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

Återlämnande av nycklar mm

Nycklar och taggar lämnas senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphört till vårt Kundcenter på Centralvägen 1, plan 5.

Flyttstädning

Du ska se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar, var noggrann med flyttstädningen. Du får  betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Hela lägenheten ska vara ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post kan du beställa det hos Svensk Adressändring mot en avgift.

Blankett för utskrift

Uppsägning


Skatteverket
Adressändring