Källsortering

En stor del av dina sopor kan återvinnas vilket är bra för miljön! Vi ger dig möjligheten att lämna dina sorterade sopor nära din bostad. Är du osäker på vad som ska kastas var? Klicka på länken till Sörabs sorteringsguide så får du hjälp.

Källsorteringen börjar i köket!

Försök att hitta en lösning som passar dig, så att det blir lätt att sortera och lagra undan avfallet. Så här skulle du kunna göra:

 • Restsopor (gamla soppåsen) i en korg på insidan av diskbänksdörren
 • Förpackningar (glas, metall, plast, papper) kan t ex läggas i en större papperskasse eller liknande och sedan sorteras i källsorteringsrummet. Tänk på att alla förpackningar ska vara rena och torra.
 • Tidningar sparas och sorteras i källsorteringsrummet.
 • Elektronik är allt med sladd eller batteri + alla typer av armaturer. Skruva ur lampan och lägg den i separat kärl. Tänk på att inte krossa tv- och dataskärmar eller glaset på glödlampor, lysrör och lågenergilampor.
 • Farligt avfall lämnas hos SÖRAB och ska alltid förvaras oåtkomligt för barn. Om du lämnar det farliga avfallet i en annan förpackning än originalet måste du skriva på vad det är. OBS! Farligt avfall kan inte lämnas i källsorteringsrummen, lämnas hos SÖRAB.

Hur gör man?

 • Skölj ur - annars luktar det i köket och i källsorteringsrummet
 • Låt torka - så det inte blir kletigt och kladdigt i köket och källsorteringsrummet
 • Platta till - så tar det mindre plats i köket och i källsorteringsrummet, du och vi kan då tömma mer sällan
 • Ta av korkar, lock och annat löst - de är ofta av ett annat material. (även om både burken och korken är i plast, det är olika plaster)
 • Inga påsar, kassar, snören eller smutsiga förpackningar - töm ur kassarna och ta bort plast och snören kring tidningar.

Vad sorteras var?

Avfall kan lämnas på följande platser:

 • ÅVC - Återvinningscentral, t ex SÖRABs återvinningscentral i Smedby, tar emot grovavfall, farligt avfall, elektronik med mera.
 • Miljöstation - där du lämnar ditt farliga avfall. Miljöstationer finns på SÖRAB:s Återvinningscentral i Smedby
 • Källsorteringsrum - här kan du lämna förpackningar, tidningar och returpapper, well och elektronik. Ibland kan även restsopor och/eller matavfall lämnas här.
 • Markbehållare - här lämnar du restsopor (hushållsoporna).

Bra länkar

> sopor.nu
>
Sörab
> Läs mer om vårt miljöarbete

> Sorteringsguide hos Sörab

Är du intresserad av att återvinna ditt matavfall?

Vi inför successivt möjligheten för dig som bor hos oss att även kunna återvinna ditt matavfall enkelt nära din bostad.

Läs mer om detta på sidan Källsortering Matavfall