Smedsgärdet

I stadsdelen Vilunda, cirka 400 meter från centrum och direkt norr om Vilundaparken kommer Väsbyhem bygga två nya kvarter med bostäder. Totalt kommer projektet att inrymma cirka 135 lägenheter och en förskola. Lägenheterna är fördelade mellan en till fyra rum och kök. Byggstart för projektet planeras till våren 2023.

Inom Smedsgärdet föreslås fyra nya bostadskvarter med kringbyggda gårdar samt ett friliggande kvarter som rymmer två punkthus och en förskola. Kvarteren är relativt små med öppningar för genomblickar och passage, vilket bidrar till en tät men småskalig miljö som har goda förutsättningar för trivsam grannskapskänsla. Totalt medger förslaget cirka 250-300 lägenheter.


Översiktsbild över Smedsgärdstomten med Husarvägens bostäder till höger och Herrgårdsvägen i bakgrunden

Kvarteret Smeden och kvarteret Smedjan

Väsbyhems projekt utgör två av kvarteren, kvarter 3 kallat Smeden och kvarter 4 kallat Smedjan. Totalt kommer cirka 135 lägenheter uppföras. Dessa kommer att vara mellan 1-4 rum och kök. Fokus i projektet har varit att skapa attraktiva bostäder med fokus på flexibilitet för att kunna möta ändrade behov. Detta görs genom att många lägenheter får ett extra rum som kan fungera som antingen en klädkammare, arbetsrum eller ett mindre sovrum. Alla lägenheter kommer att ha egen balkong/fransk balkong eller uteplats.

Kvarteret Smeden utgörs av fyra lamellhus som placerar sig runt en gemensam gård. I kvarterets nordvästra och sydvästra hörn skapas utvändiga rum av torgliknande karaktär. Här placeras gemensamma funktioner såsom exempelvis tvättstuga. Hörnen fyller även en viktig funktion för dagvattenhanteringen då dagvatten leds till “raingardens“ som är placerade här. Platserna kommer bidra till ett trevligt gaturum som ger fin grönska och kan fungera som en mötesplats för de boende.


Lamellhus i kvarteret Smeden


Kvarteret Smedjan utgörs av två punkthus som föreslås uppföras i trä. Husen ligger naturskönt och delar en gemensam gård som gränsar direkt mot Stockholmsåsen. Gården avgränsas med en mur eller häck mot intilliggande kvarter och öppnar upp sig mot naturen. Ett av husen har en förskola i bottenvåningen. Förskolan följer samma gestaltningsprinciper som punkthusen och är visuellt förbunden med ett av dessa. Mot förskolan avgränsas bostadsgården med komplementbyggnader i form av barnvagnsförråd och cykelparkering vilket ger en naturlig avgränsning mot förskolan.


Punkthus i kvarteret Smedjan

Vill du bo nära centrum fast med naturen inpå knuten och ha tillgång till många aktiviteter runt hörnet? I så fall ska du bo i Väsbyhems hus i kvarteret Smeden och kvarteret Smedjan i Smedsgärdet.


OBS! Alla bilder om inget annat anges är framtagna av Dinell och Johansson arkitekter. Samtliga bilder är preliminära.

Läs mer om detaljplanearbetet för Smedsgärdet på Upplands Väsby kommuns hemsida www.upplandsvasby.se

  • Smedsgärdet - nyhetsbrev

  • För närvarande kan du inte anmäla dig på etappen.

Står du i vår bostadskö?

För att kunna anmäla intresse för att få nyhetsbrev om Smedsgärdet behöver du först ställa dig i vår bostadskö.

När du anmält intresse för Smedsgärdet får du nyhetsbrev via e-post med information om Smedsgärdet, till exempel information om när vår uthyrning av lägenheterna påbörjas. Vill du inte längre få information om Smedsgärdet går du in på Ändra min registrering/Intresseanmälan lägenhet under Mina sidor och bockar ur rutan för Smedsgärdet.

Klicka här för att ställa dig i vår bostadskö


Snabba fakta

Adress: Husarvägen/Holmvägen
Byggstart: Våren 2023
Preliminär inflyttning: Hösten/vintern 2024

Huset

Antal lägenheter: Cirka 135
Antal lokaler: En förskola
Antal våningar: 4-6
Storlekar: 1-4 rum och kök

Området

Avstånd till centrum: cirka 400 m
Avstånd till pendeltågstation: cirka 1 km