Miljömål

 

Energi

Minska energiförbrukningen mätt i antal kWh/m2 Atemp och år med i snitt 1 % från kalenderåret 2011 t o m kalenderåret 2020.

Alla Väsbyhems fordon ska drivas med förnyelsebara bränslen 2018.

Miljö- och klimatprofilera oss.

 

Klimatsmart byggande

Att ligga i absolut framkant för energi och miljö.

Undersöka vilken typ av miljöklassning vi ska tillämpa vid nyproduktion av bostäder.

 

Avfallshantering/Källsortering

Separera mat- och restavfall från förpackningsavfallet för att möjliggöra mätning och bättre uppföljning av avfallsmängderna samt att främja källsortering.

 

 

Läs mer om

> Källsortering
> Matavfall
> Mätning av varmvatten (IMD)
> Energiprestanda
> Allmännyttans energisparkampanj

 


Bra länkar

> Sopor.nu
> Sörab
> Sorteringsguide hos Sörab