Hagängen stambyte

Huset på Lövängsvägen 7 byggdes på 50-talet och husen på Hagängsvägen 2-24 mot slutet av 60-talet. De har nu uppnått en ålder då det är dags att renovera och se över el- och vvs-installationerna. På Hagängsvägen behöver även åtgärder göras på fasader och fönster.

Boende på Hagängsvägen 2-24 och Lövängsvägen 7 bjöds in till ett första informationsmöte gällande stamrenoveringen den 1 december 2016 med representanter från Väsbyhem och Hyresgästföreningen.

Preliminär tidplan

Vi räknar med att kunna påbörja stamrenoveringen under hösten/vintern 2018.

Vad planeras att göras

Stambyte av vatten- och avloppsstammar i kök och badrum. Även behov av att byta värmestammar kommer att utredas.

Lägenhetsdörr byts till säkerhetsdörr enligt dagens standard.

Postboxar sätts upp på entréplanet (under utredning).

På Hagängsvägen 2-24 planerar vi även för fasadrenovering och fönsterbyte.

Eventuellt kan ytterligare åtgärder tillkomma beroende på vad som framkommer under projekteringen och från samrådet.

Samrådsgrupp bildas

En samrådsgrupp har bildats bestående av cirka 6-8 boende i området som tillsammans med Hyresgästföreningen tar fram och framför synpunkter och önskemål gällande bland annat eventuella tillval.

 

 

Denna sida innehåller information gällande den planerade stamrenoveringen på Hagängsvägen 2-24 och Lövängsvägen 7. Vi försöker uppdatera sidan löpande. Information delas även ut till berörda hushåll separat.