Nytt allmännyttigt bostadsbolag - Bo i Väsby AB genom delning

Är du hyresgäst i en fastighet som ingår i det nya kommunalägda fastighetsbolaget Bo i Väsby AB?

Från den 1 juni 2012 tar Bo i Väsby  över förvaltningen och efter detta datum ska du ta kontakt med Bo i Väsby direkt om du har några frågor eller vill göra en felanmälan.

Bo i Väsby 08-410 604 20

Besöksadress: Dragonvägen 96

Postadress: Bo i Väsby AB, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby

Hemsida: www.bovab.se

2012-05-10

Informationsblad delas från den 8 maj till den 13 maj ut till hyresgäster boende i fastigheter tillhörande Bo i Väsby AB.

För att se informationsbladet klicka här


2012-02-27

Informationsblad från Bo i Väsby AB delas ut 27-28 februari till berörda hyresgäster.

Informationsblad från Bo i Väsby AB


2011-12-09

Informationsbrev om klyvningen/delningen av Väsbyhem har gått ut till alla våra kunder och leverantörer med post.

Brev till våra hyresgäster som hyr i de fastigheter som kommer att ingå i det nya bolaget kan du se här.

Brev till våra hyresgäster som hyr i de fastigheter som ingår i Väsbyhems kvarvarande bestånd kan du se här.

Bo i Väsby AB blir formellt hyresvärd från den 1 mars 2012, men fastigheterna kommer att förvaltas av Väsbyhem fram till den 1 juni 2012. För er som är hyresgäster i det nya bolaget innebär det att ni i alla frågor som rör ert boende skall vända er till Väsbyhem precis som vanligt ändra fram till den 1 juni 2012.

Vi har sammanställt sidan Frågor och svar där vi försöker besvara vanligt förekommande frågor angående klyvningen/delningen som dyker upp.


Med rösterna 27 mot 24 röstades förslaget om en delning av Väsbyhem i två allmännyttiga bostadsbolag igenom i kommunfullmäktige den 12 september 2011.

Nu vidtar ett omfattande fastighetsjuridiskt, ekonomiskt och tekniskt arbete med att förbereda för att föra över de fastigheter som ska ingå i det nya bolaget (Ny AB) till bolaget. De fastigheter som berörs är nedanstående:

Lindhemsvägen 13-60
Blommelundsvägen 1-23
Maria Krantzons väg 1-28
Björkvallavägen 4
Centralvägen 11
Trädgårdsvägen 4-26
Holmvägen 4-20 och 11+13

Eftersom processen för att dela bolaget är omfattande kommer det nya bolaget inte att tillträda som fastighetsägare förrän tidigast 1 mars 2012.

Vi återkommer med direkt information till de berörda hyresgästerna och kommer också att löpande informera genom vår hyresgästtidning och på den här sidan.

Fastigheter som genom delning övergått i Bo i Väsby AB

Lindhemsvägen 13-60
Blommelundsvägen 1-23
Maria Krantzons väg 1-28
Björkvallavägen 4
Centralvägen 11
Trädgårdsvägen 4-26
Holmvägen 4-20 och 11+13